SVENSKA FLODKRÄFTOR 

Priser är inkl. moms

För konsumtion:

450 kr/kg - Slut för säsongen

För utsättning:

1-åringar 15 kr/st - God tillgång
2-åringar 20 kr/st - God tillgång

3-åringar (könsmogna) 30 kr/st - God tillgång

Rombärande honor 45 kr/st - i mån av tillgång (endast på våren)

Vi rekommenderar att man köper könsmogna 3-åringar för att sätta ut. Dels blir de inte så lätt föda för andra djur och dels kommer de att föröka sig redan sommaren som följer och man bygger på så vis snabbt upp sitt eget bestånd av flodkräftor.