SVENSKA FLODKRÄFTOR 

Priser är inkl. moms

För konsumtion:

460 kr/kg

För utsättning:
2-åringar 20 kr/st - God tillgång

3-åringar (könsmogna) 30 kr/st - God tillgång

Rombärande honor 47 kr/st (endast på våren och i mån av tillgång) - slut för säsongen

Vi rekommenderar att man köper könsmogna 3-åringar för att sätta ut. Dels blir de inte så lätt föda för andra djur och dels kommer de att föröka sig redan sommaren som följer och man bygger på så vis snabbt upp sitt eget bestånd av flodkräftor.