SVENSKA FLODKRÄFTOR

Finns det något så underbart svenskt som Svenska Flodkräftor? Vi säljer levande kräftor som vi driver upp på ett naturligt sätt i våra 26 dammar. Vi säljer stora kräftor som man kan koka själv för att äta, men även mindre kräftor för utsättning i sjöar eller vattendrag.

Ni hittar oss i Sunelycke, mellan Kalmar och Karlskrona.

Ring oss på 079-333 9551
eller
E-post: sunelycke.gard@gmail.com