SVENSKA FLODKRÄFTOR 

För konsumtion 352 kr/kg + moms - God tillgång
1-åringar 11 kr/st + moms - God tillgång

2-åringar 15 kr/st + moms - God tillgång

3-åringar (könsmogna) 22 kr/st + moms - God tillgång


Vi rekommenderar alltid att man köper könsmogna 3-åringar för att sätta ut. Dels blir de inte så lätt föda för andra djur och dels kommer de att föröka sig redan sommaren som följer och man bygger på så vis snabbt upp sitt eget bestånd av flodkräftor.


BJÖRKSAV

Flaska 33 cl 49 kr (inkl. moms)

Vänligen kontakta oss för pris på större beställningar.